1.A| 1.B| 1.C| 2.A| 2.B| 2.C| 3.A| 3.B| 3.C| 4.A| 4.B| 4.C| 5.A| 5.B| 5.C
6.A| 6.B| 6.C| 7.A| 7.B| 7.C| 8.A| 8.B| 8.C| 9.A| 9.B| 9.C


třídní učitel: Tereza Wlčková
tel:  (+420)487 370 334
email: wlckova@zsliberecka.cz
web:
Rozvrh hodin:

 1.hodina2.hodina3.hodina4.hodina5.hodina6.hodina7.hodina8.hodina
PondělíČJMTVVVČJ---
ÚterýMČJAJVl-ČJPV-
StředaČJMAJPříVV---
ČtvrtekTVMČJHVVl---
PátekČJMAJPříČJ---

popis zkratek předmětů
- - ©ZŠ Liberecká 26 - -